TIỀN CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH.
100% GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Tất cả chúng ta ít nhất một lần trong một cuộc sống có tình huống khi chúng ta cần tiền. Chúng ta có thể cần chúng để mua không lường trước được, đi du lịch, điều trị, giải trí hay để giúp đỡ người khác. Bất kể mục đích, trong phần lớn các tình huống chúng ta cần tiền nếu không phải bây giờ, sau đó, ít nhất ngay sau khi nó có thể. Cách đơn giản nhất để có được những điều cần thiết tài chính trong các khoảng thời gian ngắn là để sử dụng dịch vụ của các khoản vay nhanh chóng. Ngày nay nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ như vậy, nhưng nhiều người trong số họ để làm điều này sẽ không dễ dàng và nhanh chóng.

CHO VAY TIỀN
up to VND 55 000
Lệ PHÍ
up to VND 500
TỔNG SỐ NỢ
VND 50 500

HOW TO APPLY

Làm thế nào để có được một khoản vay trong Việt nam

Để có được một khoản vay nhà với một tiếng Việt ngân hàng, có rất nhiều tài liệu bạn sẽ được yêu cầu cung cấp.
Đây là những:

 • Một ID cá nhân hoặc hộ chiếu của chủ nhà tương lai
 • Gia đình cuốn sách gia phả (Soho khau)
 • Bằng chứng của thu nhập (đó có phải là ít nhất ba triệu đồng)
 • An ninh tài sản
 • Một hợp đồng pháp lý của nhà bán có chữ ký
 • Nó có thể có được khoản thế chấp mà bao gồm đến 70% trong tổng số tiền của người bán, và thậm chí đôi khi lên 100%, nếu các nhà được bảo đảm bởi tài sản.

Chú ý đến những số tiền bạn có thời gian để trả nợ. Ví dụ, một khoản vay qua Vietcombank phải được trả đầy đủ trong vòng 20 năm qua.

Làm thế nào để có được một khoản vay?

Hướng dẫn làm thế nào để áp dụng

Mobile App
Chọn số tiền

 

Chọn một hạn

 

Điền vào mẫu

 

Các hình thức là tự động xem xét lại

 

Chúng tôi có được sự chấp thuận cho vay công ty

 

Bạn có một khoản vay

 

Tại sao chúng ta không?

Chuyển tiền vào tài khoản nào

Đầu tiên, và bất kỳ khoản vay Visa MasterCard, chuyển tới một tài khoản ngân hàng

Điền vào các ứng dụng chỉ trong 10 phút

Một cách thuận tiện và cập nhật diện của bạn dễ dàng và nhanh chóng hoàn thành các ứng dụng trong một vài bước

Bí mật và an toàn

Chúng tôi đảm bảo mật và an toàn của dữ liệu trong suốt cuộc đời của các dịch vụ

Xem xét của chúng tôi

“Dịch vụ tuyệt vời, luôn luôn giúp đỡ trong những lúc khó khăn. Có thẩm quyền hỗ trợ kỹ thuật, nhắc xét kháng cáo, một cách tiếp cận riêng để mỗi vấn đề làm cho nó chỉ đơn giản là một dịch vụ không thể thiếu. Cám ơn, bạn thân mến!”

Connor Gibson

Interface Designer

“tuyệt vời, cảm ơn! Tôi cần tiền và bạn đã đưa nó cho tôi. Tôi đã không thực sự hy vọng. Tuyệt vời! Bạn là một người bạn tuyệt vời! Cảm ơn bạn.”

Coriss Ambady

Computer Engineer

“Tốt công ty. Nhân viên lịch sự. Khi sự chậm trễ được thực hiện, những cơ cấu về điều kiện thuận lợi cho tôi. Ở sự chậm trễ của 3 ngày không ai được thô lỗ, và không gọi, như trong các công ty khác. Tôi hoàn toàn hài lòng với công việc của tôi.”

Barclay Widerski

Sales Manager

“Tôi đã sử dụng dịch vụ cho một thời gian dài, tôi đã không bao giờ có bất kỳ vấn đề :) Nếu bạn cần phải ngay lập tức đánh chặn một số tiền nhỏ, ngay lập tức với họ. Rất hài lòng với sự khuyến mãi thường xuyên! Vâng, bạn vẫn còn thừa rất nhiều, nhưng ít nhất một số loại giảm giá:)”

Nikola Brooten

Marketing Specialist

Ngoài ra, bạn có thể có được khoản vay ở các thành phố khác

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Loan Money Online

Who we are? The Binixo organization is the financial company in Philippines which can help you cope with all your financial problems. In Binixo you will be able to apply for a loan and get your money much faster in comparison with banks and other financial organizations. To apply for a loan in our organization you should perform following steps:

 • Fill the online application form on the official website
 • Agree with conditions and terms of your contract
 • Wait for the approval of your application
 • Receive your loan.

Repayment fixed

When you are filling the application form, note the section with the maturity date of your contract. There will be also information when you have to make the repayment of your loan. All repayments in Binixo are fixed. It is highly recommended to pay dues on the maturity date, because in the case of late repayment you will have to pay additional fees (stated in your contract). To repay your loan you can go to one of the branches of our payment partners. For example, you can use DragonPay payment services for easy repayments.

Credit Period

When applying for a loan you should also choose the term of payment. On our website four different terms are available for customers. After choosing the necessary loan amount you can choose among such payment terms as seven, fifteen, twenty-one or thirty days. You can choose the most suitable term for you basing on your needs and ability to repay. Note that the timely repayment of loan is very desirable. When you chose the payment term and the amount you can use Calculator to get the final amount which you will have to pay.

Approval Period

Among the four main steps for loan applying there is one when you need to wait until your application will be approved. The most common question is: “for how long should I wait?” We have already mentioned that our company provides customers with fast loans and the approval period is much shorter if compare with other companies. When applying for a loan by using Binixo services, your application will be processed during one or two working days. You will get a call or SMS when all your requirements are submitted.

Credit Amount

One of the most popular questions among our customers is how much can they loan. Binixo organization gives an opportunity for customers to loan:

 • From 2000 to 10000 pesos if the applicant applies for a loan first time
 • From 2000 to 20000 pesos for the applicant who have already made a loans by using Binixo services and are in a good standing.

For getting the fast cash and to simplify the process of choosing the desirable loan amount you can use the online calculator on our official website. It also can show you your total repayment amount.

Interest Rate

For all people the credit amount, term of payment and the interest rate are the main parameters when making cash loans online. Binixo company offers lower interest rates in comparison with financial organizations and banks to help our customers and simplify their life. When applying for a loan using our services, the interest rate is equal to 1% per one day. You should note that in addition to the 1% interest rate, the additional charge for your application processing will also be charged. Use the calculator online to see the total amount for payment.